УКРРЕСУРСИ — 2011, ТОВ

5
Адреса: 58013, м. Чернівці, пр. Незалежності, 106, 4-й поверх, к. 415
Телефон: (0372) 501052
Мобільний: 0969740872
Факс: (0372) 501052
E-mail: asv777eko@ukr.net

Рубрики:

Опис діяльності:

Розробка проектно-дозвільної документації в екологічній сфері. Проект ліміту на утворення та розміщення відходів та дозвіл. Дозвіл на спецводокористування. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин у повітря. Паспортизація пилогазоочисних установок. Збирання, зберігання. утилізація відходів.

Ключові слова:

утилізація відходів Чернівці, поводження з відходами, збирання небезпечних відходів, тимчасове зберігання відходів, перевезення відходів, розміщення відходів, ліміти на відходи, дозвіл на відходи в Чернівцях, медичні клінічні відходи, послуги з вивезення відходів, знешкодження відходів, Укрресурси 2011, паспортизація пилогазоочисних установок, утилизация отходов Черновцы, обращения с отходами, сбор опасных отходов, временное хранение отходов, перевозки отходов, размещение отходов, лимиты на отходы, разрешение на отходы в Черновцах, медицинские клинические отходы, услуги по вывозу отходов, обезвреживание отходов, Укрресурсы 2011, паспортизация пылегазоочистных установок, Відходи - вивезення, переробка Проектні, проектно-дослідницькі, інженерні роботи та документація, Отходы - вывоз, переработка Проектные, проектно-изыскательские, инженерные работы и документация Черновцы, відпрацьовані моторні та технічні мастила, відпрацьовані акумуляторні батареї, отработанные моторные и технические м

Переглядів

За 30 дней: 136
Сегодня: 1


 

З любов’ю до природи

Чернівецька філія ТОВ "УКРРЕСУРСИ -2011"

 

Будь-яке виробництво спричиняє певний вплив на навколишнє природне середовище: використовуються природні ресурси (підземні і поверхневі води, корисні копалини і т. ін.), здійснюються викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря, утворюються різного виду відходи виробництва та споживання. Для дотримання норм екологічної безпеки нерідко потрібна кваліфікована екологічна допомога та консультація.

ТОВ "Укрресурси-2011" на ринку екологічних послуг Буковини з 2012 року.

Ми маємо сертифікат "Інспекційного і Сертифікаційного Бюро" на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 від 13.08.2014 р. щодо надання повного комплексу екологічних послуг, зокрема збору, перевезення, зберігання небезпечних відходів; збору та заготівлі окремих видів відходів, як вторинної сировини; розробки матеріалів для отримання дозволу на спеціальне водокористування, дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, дозволу на розміщення відходів та декларацій про утворення відходів, розробка оцінки впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свою планову діяльність щодо надання послуг у сфері поводження з відходами ТОВ "Укрресурси-2011" здійснює у відповідності з природоохоронним законодавством та дотриманням норм екологічної безпеки на підставі ліцензій Мінекології України серія АЕ № 263902 (небезпечні відходи) та серія АЕ № 288601 (вторинна сировина).

В с. Мамаївці Кіцманського району є ліцензований склад для тимчасового накопичення та зберігання відходів різних класів небезпеки з подальшою передачею їх на утилізацію спеціалізованим підприємствам: (відпрацьовані люмінесцентні, відпрацьовані акумуляторів, відходи і брухт електричних та електронних вузлів, відпрацьовані нафтопродукти, промаслені пісок, папір, деревина, ґрунт, ганчір’я, відпрацьовані фільтри, клінічні та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт, відходи розчинів кислот, відходи упаковок та контейнерів (у т.ч. тара з-під пестицидів та агрохімікатів), відпрацьовані шини автомобілів та інших транспортних засобів, відходи гуми.

ТОВ "Укрресурси-2011" внесено до Переліку організацій, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності (лист Мінприроди від 05.02.2013р. № 1949/12/10-13) та мають виконавців документів, які отримали відповідні посвідчення (свідоцтво № 65-17 від 12 жовтня 2012 року).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наші фахівці, компетентність яких підтверджена кваліфікаційними сертифікатами МінрегіобудуУкраїни (серії АР № 006678 від 13.03.2013р.), виконують всі необхідні  роботи з розробки розділів "Оцінка впливів на навколишнє середовище" (ОВНС) у складі проектних матеріалів на будівництво і реконструкцію об'єктів різних галузей промисловості, сільського та комунального господарства, об'єктів соціально-побутової інфраструктури у частині забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища.

ТОВ "Укрресурси-2011" надає і інші послуги в екологічній сфері.

 

Необхідність документів дозвільного характеру не слід недооцінювати, оскільки їх наявність в подальшому зав’язана на: виконанні поточного виробничого контролю; нарахуванні та сплаті екологічних податків за викиди, скиди, розміщення відходів, використання природних ресурсів; результати перевірки Держекоінспекції, які можуть супроводжуватися: штрафними санкціями; нарахуванням збитків; в окремих випадках кримінальною відповідальністю за нанесені збитки навколишньому природному середовищу.

 

 

 

 

Ми надаємо послуги, від яких залежить екологічна безпека країни. Ми враховуємо вимоги споживачів, створюємо умови для партнерства, шанобливо ставимося до конкурентів. Ми вдосконалюємо бізнес-процеси, розширюємо географію та асортимент послуг, впроваджуємо сучасні технології. Ми працюємо, керуючись принципом екологічної безпеки і турботи про довкілля. У нас є досвід, ресурси і чіткі цілі –ми прагнемо бути кращими у сфері екологічних послуг України. Ми й надалі будемо раді співпрацювати з Вами в усіх напрямах нашої діяльності, тому для постійних клієнтів готові запропонувати найвигідніші умови!

 

 

Наша адреса та телефони:

58029, м. Чернівці, проспект Незалежності, 106, оф.415,

тел.факс: 0372-50-10-52 , моб.тел.: 096-974-08-72,

особ. моб. тел.: 095-583-14-50, 096-067-82-11.

e-mail: asv777eko@ukr.net

АНДРІЙЧУК Сергій Васильович