АРОН ПУМНУЛ (1818 — 1866)

0
Адреса: ,

Рубрики:

Опис діяльності:

Відомий педагог і вчений-філолог Арон Пумнул (1818-1866) - автор знаменитої «Хрестоматії румунської літератури» в 4-х томах.

Ключові слова:

Видатні чернівчани

Переглядів

За 30 дней: 119
Сегодня: 4


Народився у 1818 р. в Трансiльванiї. Освiту здобув у навчальних закладах Блажу, Клужа та Вiдня. Революцiя 1848-1849 рр. застала А.Пумнула в званнi професора гiмназiї у Блажi. Змiсту революцiї не зрозумiв i, вступивши в конфлiкт з керiвництвом, змушений був залишити Блаж. Пiсля придушення революцiї прибув на Буковину, де А.Пумнула зустрiв гостинний дiм Доксакi Гурмузакi. Тут А.Пумнул включився в румунське нацiональне життя, ставши одним з дiячiв румунського нацiонального вiдродження.

Був вiн редактором першої румунської газети "Буковина", яка видавалася у Чернiвцях в 1848-1850рр. З 1849 р. А.Пумнул обiймав посаду професора кафедри румунської мови у Першiй гiмназiї в Чернiвцях. Арон Пумнул, учасник революції 1848 року, прищеплював своїм учням любов до румунської мови і почуття патріотизму.

Будучи вчителем за покликанням А.Пумнул створює пiдручники румунської мови - "Lepturare" (читанки) для всiх гiмназiальних класiв. У цих пiдручниках було вмiщено найповнiшу антологiю румунських творiв до часу створення пiдручникiв. Вони дозволяли добре орiєнтуватися у румунськiй лiтературi.

Участь у громадському життi привела А.Пумнула в ряди засновникiв Товариства румунської читальнi у Чернiвцях, установчi збори якої вiдбулися 1 травня 1862 р. На основi цього товариства у 1865 р. було створено "Товариство румунської культури i лiтератури на Буковинi". Дiяльнiсть А.Пумнула i як учителя, i як громадського дiяча змiнила систему румунської мови на Буковинi.

Румунська громада Чернiвцiв пошанувала пам'ять А.Пумнула, але змогла лише 1888 р., через 22 роки пiсля смертi А.Пумнула спрорудити i освятити на його могилi пам'ятник. Кошти на пам'ятник збирала "Фундацiя Пумнула", яка поряд з цим завданням мала i мету - опiкувати румунських студентiв.

Даниною пошани стало iменування вулицi Чернiвцiв, на якiй жив професор А.Пумнул, його iменем.