ГЕРШ ТРІХТЕР (1860 — 1911)

0
Адреса: ,

Рубрики:

Опис діяльності:

Герш Трiхтер був "людиною, яка зробила себе сама" у повному значеннi цих слiв. Завдяки своїй енергiї та незвичайнiй наполегливостi вiн добився поважної посади i праця його неоцiненна.

Ключові слова:

Видатні чернівчани

Переглядів

За 30 дней: 64
Сегодня: 1


Герш Трiхтер був "людиною, яка зробила себе сама" у повному значеннi цих слiв. Завдяки своїй енергiї та незвичайнiй наполегливостi вiн добився поважної посади i праця його неоцiненна.

Невтомно трудився Трiхтер як мунiцiпальний радник, щоб прислужитися нашому мiсту.

Перенесення вiйськових плацiв, яке вiдбулося на початку столiття, а також можливiсть будiвництва цiлого театрального кварталу, що стало особливою окрасою нашого мiста, є великою мiрою саме його заслуга.

Слiд вiдзначити також видатну його дiяльнiсть у всiх фiнансових оборудках мiста, а також неоцiненнi його послуги для громади.

Вiн був також гiдним прикладом дiяльним членам релiгiйної общини, при кожнiй нагодi надавав пiдтримку та допомогу бiдним.

На теренi промисловостi був Трiхтер у багатьох вiдношеннях новатором, який прокладав новi шляхи.

Переобладнання старого Чернiвецького парового млина в модерне пiдприємство, яке використовує всi новiтнi досягнення технiки, - це його робота, так само як i спорудження нової фабрики пiчних кахлiв в Чернiвцях є його заслугою.

Вiн мав невтомну творчу силу i зробив би ще багато на благо нашого мiста, якби не невблаганна смерть, яка забрала його вiд нас у найкращому чоловiчому вiцi. В особi Трiхтера помер не тiльки нiжний чоловiк та люблячий батько, а також захисник бiдних, вiрний син свого рiдного мiста.